Tinklapio naudojimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis naudojimosi sąlygomis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šiuo tinklalapiu, nes neturite tam teisės.

Šiame tinklalapyje pateikiama specializuota informaciją apie keliones ir jų paslaugas apimantį turinį. Informacija pateikiama registruotų vartotojų kelionių patirties dalinimosi, su kelionėmis ir pramogomis susijusio paslaugų katalogo, naujienų ir straipsnių principu.

Atsakomybės ribojimas

Mes nesame atsakingi dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šiame tinklalapyje esančios ar per jį prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą konsultaciją.

Dauguma šiame tinklalapyje esančios informacijos yra gaunama iš registruotų vartotojų dalinimosi principo / paslaugų teikėjų / užsakomųjų straipsnių, todėl tokia informacija yra pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA” ir „TIEK, KIEK JOS YRA”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų. TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEISTINA APIMTIMI MES NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, PAREIŠKIMŲ AR ĮSIPAREIGOJIMŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, DĖL BET KOKIOS ŠIAME TINKLALAPYJE PATEIKTOS INFORMACIJOS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TOKIOS INFORMACIJOS SAVALAIKIŠKUMU, AKTUALUMU, TIKSLUMU, PILNUMU AR TOKIOS INFORMACIJOS TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI) IR NESAME ATSAKINGI UŽ ŠIOS INFORMACIJOS PANAUDOJIMĄ. TAIP PAT MES NEATSAKOME UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, TURĖTAS IŠLAIDAS AR NEGAUTAS PAJAMAS, SUSIJUSIAS SU ŠIAME TINKLAPYJE ESANČIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMU. Jūs sutinkate, kad šiame tinklalapyje esančią ar per jį atsisiųstą informacija Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika.

Mes taip pat neatsakysime už Jums suteikto slaptažodžio naudotis tinklalapiu ar jame esančia informacija naudojimą.

Autorių teisės

Šiame tinklalapyje gali būti mums ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, preziumuojama, kad visos autoriaus teisės į šį tinklalapį ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius tekstus, atvaizdus, išskyrus informaciją, kuri nėra autorių teisių objektu, priklauso mums.

Tinklapio VERTA ŽINOTI skilties dalyje pateikiama informacija traktuojama kaip pranešimai spaudai. Ji gali būti pateikiama publikuojama tinklapiuose ar kituose informacijos sklaidos priemonėse nurodant nuorodą į šios informacijos šaltinį, t.y. į svetainę www.lietuviaikeliauja.lt.

Kitus šiame tinklapyje Jums prieinamus duomenis kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško mūsų sutikimo draudžiama.

Dalies ar visos šiame tinklalapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą remiantis šiuo tinklalapiu, jame esančių duomenų įtraukimas į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar publikavimą, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas.

Tam tikrose tinklapio dalyse yra sukurta galimybė Vartotojams įvesti, valdyti ir publikuoti informaciją. Mes neatsakome už šios informacijos turinio teisingumą ir/ar aktualumą, taip pat neprisiimame jokių įsipareigojimų dėl patirtos žalos ar negauto pelno remiantis ar kitaip naudojantis šia informacija. Mes tik suteikiame technines priemones informacijos patalpinimui, valdymui ir publikavimui. Mes pasiliekame teisę, bet ne prisiimame įsipareigojimo, ištrinti dalį ar įrašą iš duomenų bazės, jei paaiškėjo, kad jis yra klaidinantis.

Narių kelionės

Portalo nariai talpindami keliones sutinka, kad turinys negali būti:

  • Klaidinantis, apgaulingas;
  • Įžeidžiantis, rasistinis, vulgarus (apimant tekstus ir vaizdus);
  • Neinformatyvus ar kitaip akivaizdžiai nesilaikantis pildymo formos rekomendacijų;
  • Nepažeidžiantis kito asmens privatumo teisės (nebent gautas kito asmens sutikimas), o tai pat intelektinės nuosavybės teisės, nuorodos į tinklalapius, nebent tai būtų laikoma sąžiningu naudojimu pagal prekių ženklų įstatymą.

Jei lietuviaikeliauja.lt portalo administratorius turės pagrindo manyti, kad šios turinio nuostatos pažeidžiamos, patalpinta kelionė gali būti atmesta arba ištrinta.

Teisė naudoti vartotojų pateiktą informaciją

Jei Jūs mums pateikiate bet kokią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninio pobūdžio informaciją, know-how, komentarus, idėjas, klausimus, santraukas ar panašiai), tiek, kiek tai neprieštarauja šio tinklalapio Privatumo nuostatoms, Jūs (i) sutinkate, kad tokia informacija nebūtų laikoma konfidencialia, (ii) suteikiate mums pasaulinę, neterminuotą, nemokamą, neišimtinę teisę naudoti, atskleisti, kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, viešai rodyti ir išversti visus ir bet kokius tokius duomenis bet kokiu tikslu ir be jokių apribojimų. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ir nepranešę Jums pašalinti ar ištrinti bet kokią tinklapyje Jūsų pateiktą informaciją.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai ir jų turinys

Kai kurios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos dalys gali priklausyti trečiajam asmeniui, taip pat jame gali būti nuoroda į trečiųjų asmenų tinklalapius. Mes nekontroliuojame tretiesiems asmenims priklausančių tinklalapių ir juose esančios, per juos prieinamos ar pasiekiamos informacijos, todėl mes, neremiame, nerekomenduojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už tokius trečiųjų asmenų tinklalapius ar jų turinį, ar tokių tinklalapių prieinamumą. Ypatingai mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių kaltinimų, kad tretiesiems asmenims priklausantys duomenys ar informacija (pateikti šiame ar bet kokiame kitame tinklalapyje) pažeidžia bet kokio asmens intelektinės nuosavybės teises, ar atsakomybės, kylančios iš bet kokios informacijos ar nuomonės, kuri yra tokio trečiojo asmens tinklalapyje, duomenyse ar informacijoje.

Šio tinklalapio veikimas ir pakeitimai

Mes naudojame naujausias tinklapio apsaugos priemones, tačiau negalime garantuoti, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai/defektai bus nedelsiant pašalinti.

Taip pat mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo keisti bet kurią šio tinklalapio dalį ar jo naudojimosi sąlygas, taip pat apriboti ar nutraukti naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir jame esančia informacija. Bet kokie šių naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalioja Jums apsilankius šiame tinklalapyje.

Norėdami su mumis susisiekti, rašykite adresu info@lietuviaikeliauja.lt

 

Šiose privatumo nuostatose „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” yra nuorodos į ww.lietuviaikeliauja.lt ir įgaliotus asmenis.